Cổ phiếu tiềm năng 18/9/2023

Có 3 yếu tố để chiến thắng trên TTCK ai cũng biết nhưng hầu như 90% nđt biết nhưng lại không làm theo được, do đó chỉ có 5-10% nđt không bị thua trên thị trường khốc liệt này.

  1. Cần có kiến thức (yếu tố cơ bản và sơ khai nhất)

  2. Kỷ luật (kỷ luật đi vốn, kỷ luật cắt lỗ/chốt lời)

  3. Cảm xúc (tâm lý mua/bán)


Dù TT có tăng lên ngay 1500 hay 1800đ trong năm 2023 này thì cũng xin đừng có tư duy ăn xổi và làm giàu nhanh mà bỏ qua học hành tích luỹ kiến thức, tích luỹ trải nghiệm và kinh nghiệm, rồi đến 1 con sóng nào đó nó sẽ quét bạn ra tận đảo hoang đấy!


Lâu rồi không luyện bút, thấy nét chữ có vẻ run run theo độ cao của tuổi tác !


:grin: