Cổ phiếu xây dựng, chứng khoán bị rút tiền

, , , , , , , , ,

Trong tuần 13 - 17/ 11, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm nhẹ, tuy nhiên, nhóm cổ phiếu xây dựng và chứng khoán lại nổi bật ở nhóm rút tiền. VN - Index và HNX - Index giảm xấp xỉ 0.05% so với tuần trước, lùi về mức 1,101.19 và 226.54 điểm. Thanh khoản tăng so với tuần trước cho thấy dòng tiền vẫn đang quay lại thị trường. Nhóm cổ phiếu tăng mạnh thanh khoản ở 2 sàn niêm yết thuộc rải rác các ngành, nhưng các nhóm ngành hút tiền không mấy rõ rệt. Nhóm cổ phiếu xây dựng và chứng khoán giảm, trong khi đó nhóm chứng khoán, VCI, VIG, PSI, APS, BVS, SHS, MBS ghi nhận thanh khoản giảm từ 14% - 25%.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/co-phieu-xay-dung-chung-khoan-bi-rut-tien-830-1123434.htm