Có tiền nên đầu tư gì trong năm rồng?

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn khó khăn, người có sẵn tiền có nhiều kênh lựa chọn đầu tư được các chuyên gia đánh giá có khả năng sinh lời như gửi tiết kiệm, mua vàng, bất động sản, trái phiếu hay chứng khoán.
Lãi suất thấp nhưng an toàn. Năm 2023, sau bốn lần điều chỉnh lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng bước vào "cuộc đua" giảm lãi suất huy động. Tiền gửi vào hệ thống ngân hàng tiếp tục đạt mức cao nhất từ trước đến nay, bất chấp lãi suất thấp. Trong 2 tháng 10 và 11/2023, người dân gửi thêm vào hệ thống ngân hàng 21.847 tỷ đồng. Kênh gửi tiết kiệm vẫn hấp dẫn trong năm 2024. Vàng được dự báo tiếp tục lập kỷ lục năm 2024.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/co-tien-nen-dau-tu-gi-trong-nam-rong-18824021107363566.chn

5 Likes