Con gái ông Đoàn Nguyên Đức muốn bán ra 2 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai (HAG)

Con gái Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, bà Đoàn Hoàng Anh, đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu CTCP Hoàng Anh Gia Lai ( HAGL ) để giảm sở hữu từ 11 triệu cổ phiếu ( 1,19% vốn điều lệ ), về 9 triệu cổ phiếu ( 0,97% vốn điều lệ ). Lý do giao dịch là do xử lý tài chính cá nhân.
Trong quý IV/ 2023, Công ty HAGL ghi nhận doanh thu đạt 1.897,9 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 1.107,7 tỷ đồng, tăng 376,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý IV/ 2023, lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 26,1%, về chỉ còn 11,4%. Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 49,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 209,87 tỷ đồng, về 217,25 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/con-gai-ong-doan-nguyen-duc-muon-ban-ra-2-trieu-co-phieu-hoang-anh-gia-lai-hag-post338850.html

7 Likes