Con hàng vào đúng không sai lầm

Các bác nhận định thị trường dùm em để e vào thêm TTN không? chứ nge doạ sập e bán hết rồi