Cơn lốc dòng dạm

,

:four_leaf_clover: :four_leaf_clover: DÒNG ĐẠM SẮP CHẠY :four_leaf_clover: :four_leaf_clover:
:dart: DCM

 • Đề xuất chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 8%, tương đương gần 424 tỷ đồng - Doanh thu thuần năm 2020 tăng 7% lên 7.563 tỷ đồng
 • Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt hơn 662 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và vượt 38% kế hoạch năm
  Nguồn: Đạm Cà Mau nâng cổ tức 2020 lên 8% :dart: BFC
 • Phân bón Bình Điền trình chia cổ tức 2020 tỷ lệ 20%, đã tạm ứng 5%
 • Lợi nhuận năm 2020 đạt 200 tỷ đồng, tăng 47% và vượt 31% kế hoạch năm
  Nguồn: Phân bón Bình Điền trình chia cổ tức 2020 tỷ lệ 20%, kế hoạch lãi 2021 giảm 17%
  :dart: VỀ ĐỒ THỊ KỸ THUẬT
 • Dòng đạm có nhịp tích luỹ khá tốt trên EMA10 khi thị trường có nhịp điều chỉnh trong những phiên gần đây đi kèm với khối lượng giảm dần.
 • Đáng chú ý là DCM và BFC
  => Khuyến nghị: Mua DCM<18, BFC<22
  :phone:Liên hệ ■■■■ để mở tài khoản VPS miễn phí phí giao dịch và nhận nhiều cơ hội tư vấn chất lượng:
  -■■■■: 0362981816
  -Link room nhận định thị trường: Nhóm: Bản Lĩnh Nhà Đầu Tư