Còn sớm để khẳng định thị trường bất động sản đang hồi phục

Trong bối cảnh đại dịch Covid - 19, sức khỏe của các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp lớn trong ngành chỉ phổ biến từ 500 - 1.000 tỷ đồng, và khi thực hiện các hợp đồng xây dựng, phần lớn nhà thầu chỉ được tạm ứng 10 - 15% giá trị hợp đồng, nên khi triển khai thực hiện phải sử dụng vốn vay ngân hàng để mua vật tư, huy động xe, máy, trang trải thi công với lãi suất thông thường trong năm 2023 khoảng 9 - 10%/ năm. Lãi suất cho vay bất động sản còn cao hơn rất nhiều so với mức lãi suất huy động đầu vào của các ngân hàng.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/con-som-de-khang-dinh-thi-truong-bat-dong-san-dang-hoi-phuc.htm

8 Likes