Công điện hỏa tốc họp tháo gỡ khó khăn cho TT Chứng khoán chiều mai

Công điện hỏa tốc họp tháo gỡ khó khăn cho TT Chứng khoán chiều mai

Chúng ta, những chứng sĩ đang được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và nhà nước
Họp liên tục, hỏa tốc liên tục,… đấy thôi

[​IMG]

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813

Càng họp càng nát

Thủ tướng qua phố wall đánh trống còn đéo ăn thua nữa là dăm 3 cái cuộc họp. Quan trọng là nới lỏng chính sách tiền tệ ra thì chứng còn lên đc chứ thắt chặt với bắt bớ thế lên bằng lỗ đít à

Cho nát hẳn đi, mất lòng tin với CK vịt