Công nghệ CMC (CMG) thoái toàn bộ vốn khỏi CMS, chốt danh sách trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 32,2%

, ,

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC ( mã chứng khoán CMG - sàn HOSE ) thông báo thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC ( CMS ) và chốt danh sách trả cổ tức năm 2022 và chia cổ phiếu thưởng. Công ty sẽ chào bán CMS với giá dự kiến không thấp hơn giá trị tài sản ròng là 33 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trung Trực là Chủ tịch HĐQT của CMS sẽ tìm kiếm các bên có nhu cầu mua để chào bán. CMS hiện đang là công ty con của CMG với tỷ lệ sở hữu là 100% vốn điều lệ. Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu, tổng tỷ lệ là 12%. Ngoài ra, Công ty còn phát hành tối đa hơn 30,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn điều lệ.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/cong-nghe-cmc-cmg-thoai-toan-bo-von-khoi-cms-chot-danh-sach-tra-co-tuc-va-co-phieu-thuong-tong-ty-le-322-post334155.html