Công nghệ sẽ thay đổi cuộc sống trong năm 2024?

Năm 2023 chứng kiến sự thay đổi và đột phá mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo ( AI ). Năm 2024, AI được dự đoán là một trong những xu hướng công nghệ có ảnh hưởng nhất khi thế giới bắt đầu nhìn thấy hết tiềm năng của nó. Các doanh nghiệp và người tiêu dùng đang phát triển công nghệ, và quản lý AI được xem là mối quan tâm hàng đầu trong việc triển khai AI tổng quát. Chính phủ các nước trên thế giới đang tăng cường nỗ lực xây dựng luật pháp và quy định về sử dụng công nghệ AI. An ninh mạng sẽ được chú ý nhiều hơn trong năm 2024.

Thông tin chi tiết: https://vtc.vn/cong-nghe-se-thay-doi-cuoc-song-trong-nam-2024-ar849059.html

3 Likes