Công nghiệp chế biến, chế tạo: Động lực chính tạo khởi sắc cho xuất khẩu

Xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục dẫn đầu trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, chiếm gần 85% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong tháng 1/ 2024, tăng 7,4% so với tháng trước. Mặt hàng điện thoại và linh kiện đóng góp lớn vào đà tăng trưởng này, trong đó kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng đầu tiên của năm 2024 ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 56,3% so với tháng trước. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực thuộc nhóm công nghiệp chế biến đạt mức tăng trưởng cao như hàng dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ, giày dép các loại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Tuy nhiên, một số mặt hàng có phần chững lại hoặc giảm so với tháng trước.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/cong-nghiep-che-bien-che-tao-dong-luc-chinh-tao-khoi-sac-cho-xuat-khau-188240212112102253.chn

7 Likes