Công ty chứng khoán đầu tiên báo lãi quý I tăng đột biến, dư nợ margin hơn 9.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Tính đến cuối quý I/2023, dư nợ cho vay ký quỹ của MBS đạt gần 9.273 tỉ đồng, tăng hơn 750 tỉ đồng chỉ trong 3 tháng.

Công ty CP Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với doanh thu hoạt động gần 674 tỉ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ nhờ lãi từ các khoản cho vay và phải thu, lãi từ các tài sản chính... đều tăng mạnh.

Doanh thu mảng môi giới quý I của MBS tăng 92 tỉ đồng so với cùng kỳ, đạt 185 tỉ đồng nhờ vào giá trị và khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường tăng gần 2 lần so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, mảng tự doanh của MBS cũng hoạt động khá hiệu quả so với cùng kỳ năm 2023 khi ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 106% lên 140 tỉ đồng, lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 19%, đạt 43,2 tỉ đồng và lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng 83%, ở mức 31 tỉ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của MBS quý I/2024 đạt 182,5 tỉ đồng, tăng 50,5% so với cùng kỳ. Đây là quý thứ 5 liên tiếp công ty ghi nhận mức lợi nhuận tăng vọt.

Tính đến cuối quý I/2024, dư nợ cho vay của MBS ở mức 9.870 tỉ đồng, trong đó cho vay ký quỹ (margin) gần 9.273 tỉ đồng, tăng hơn 750 tỉ đồng so với cuối năm 2023.

Nhờ vậy, lãi từ cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, với gần 260 tỉ đồng, gấp gần 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.


Công ty chứng khoán đầu tiên báo lãi quý I tăng đột biến, dư nợ margin hơn 9.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Biến động của cổ phiếu MBS

Tiền và các khoản tương đương tiền của MBS đến cuối quý I/2024 đạt 1.168 tỉ đồng, tăng gần 500 tỉ đồng chỉ trong 3 tháng.


Cuối tháng 3 vừa qua, MBS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua kế hoạch năm 2024 với tổng doanh thu đạt 2.786 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỉ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành gần 25% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2024.

Theo nld.com.vn

https://nld.com.vn/cong-ty-chung-khoan-dau-tien-bao-lai-quy-i-tang-dot-bien-du-no-margin-hon-9000-ti-dong-196240403012304063.htm