Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa HBOT là Thành viên Kinh doanh mới của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Kính chào các nhà đầu tư,
Từ ngày 29/4/2021, Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa HBOT, mã số doanh nghiệp 0109580422 chính thức trở thành Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và mang mã số thành viên 033-KD, theo Quyết định số 155/QĐ/TGĐ-MXV.