Công ty công nghệ Việt Nam đầu tiên là đối tác chiến lược cấp khu vực của SAP

Ngày 21/ 11, SAP và FPT tuyên bố nâng tầm hợp tác. FPT là đối tác Việt Nam đầu tiên tham gia chương trình Đối tác dịch vụ chiến lược cấp khu vực ( RSSP ) của SAP tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Nhật Bản, với mục tiêu nâng cao năng lực và mở rộng thị phần tại khu vực này. Khi tham gia chương trình RSSP, SAP sẽ có chiến lược hỗ trợ, gồm các giải pháp chuyên biệt theo ngành, cũng như chiến lược tiếp thị đồng nhất và kết nối chuyên sâu về thị trường ở cấp khu vực, từ đó mang lại thêm nhiều giá trị cho khách hàng. RSSP được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các tổ chức đối tác có trụ sở tại từng khu vực, bảo đảm đáp ứng nhu cầu cụ thể, riêng biệt của khách hàng.
Hiện tại, FPT sở hữu 1.300 chuyên gia tư vấn với hơn 900 chứng chỉ quốc tế được SAP công nhận.

Thông tin chi tiết: https://nhandan.vn/cong-ty-cong-nghe-viet-nam-dau-tien-la-doi-tac-chien-luoc-cap-khu-vuc-cua-sap-post783701.html