Công ty mẹ của SVB tuyên bố phá sản SVB Financial Group

, , ,

Ngân hàng đi viện hết đúng ko ?
Vào bđs ko brocker?