Côngty vốn điều lệ bé tí mà là đại gia đất vàng

VWS có khá nhiều đất vàng. Giá đang 18, vốn hóa trên thị trường chỉ hơn 6 chục tỷ. Riêng miếng đất 650 m2 ở phố cổ Đường Thành, Phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm đã giá trị gấp mấy lần vốn hóa của công ty. Bên cạnh đó VWS còn nắm trong tay nhiều hecta đất vàng khác
Bỏ ra 35 tỷ thì mua được quyền chi phối trên 50% ở công ty này rồi. Nếu muốn mua 10% để ứng cử HĐQT thì cũng chỉ cần vốn hơn 6 tỷ thôi

VWS có khá nhiều đất vàng. Giá đang 18, vốn hóa trên thị trường chỉ hơn 6 chục tỷ. Riêng miếng đất 650 m2 ở phố cổ Đường Thành, Phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm đã giá trị gấp mấy lần vốn hóa của công ty. Bên cạnh đó VWS còn nắm trong tay nhiều hecta đất vàng khác Bỏ ra 35 tỷ thì mua được quyền chi phối trên 50% ở công ty này rồi. Nếu muốn mua 10% để ứng cử HĐQT thì cũng chỉ cần vốn hơn 6 tỷ thôi

Con VWS này ngon nhưng công ty mẹ của nó là VGV còn ngon hơn