Covid chủng mới - Mua hay bán?

:white_check_mark: :white_check_mark: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - LIVESTREAM NHẬN ĐỊNH TUẦN 27/11-3/12 - THI TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN & COVID - TẬP TRUNG NHÓM NGÀNH CHỦ ĐẠO

  • Chứng khoán cùng MTT Team là nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đầu tư cùng những nhận định xung quanh Thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Nội dung chính:
  • Nhận định tuần giao dịch 27/11-3/12
  • Đánh giá thông tin COVID & Thị trường chứng khoán
  • Đánh giá lực cầu, xu hướng dòng tiền
  • Triển vọng tăng điểm của thị trường
  • Đưa ra các kịch bản của thị trường cho phiên tiếp theo
  • Đánh giá động thái của nhà tạo lập
  • Hỏi đáp cổ phiếu