COVID - tháo chạy

Index đảo chiều giảm vào cuối phiên khi bắt đầu có những tin tức về covid. NĐT có nên thoát hàng và chờ cơ hội. Thị trường hiện tại có đáng lo ngại? Cổ phiếu mạnh - cổ phiếu yếu. Cách để đi tìm cổ phiếu tốt? Mời anh chị xem qua video

Đầu tư mà cứ nhìn vào bảng điện xanh đỏ mỗi ngày nên tâm lý ăn ít ít bị đấm lại chả bù

1 Likes

mỗi NĐT luôn có 1 phương pháp khác nhau. Quan trọng hiệu quả là được

1 Likes