Cp DIG và PC1

Các bác cho e nhận định 2 mã này nên ôm nó có ổn không?

2 em điểm mua đẹp hôm rồi

Tảget bao nhiêu vậy bác

Dig,pc1 múc mạnh vào ,đánh trung hạn. Dig tích lũy xong,chưa rời nèn giá xa nên chơi tốt

Trung hạn vùng 45-50; Ngắn hạn em chịu