Cp nắm giữ và ăn bằng lần mwg

Lịch sử cho thấy, mỗi khi MWG chia tách, MƯG đều tăng trở lại và sát giá trứic khi chia. Vì MWG là CP tiềm năng trở thành ông vua bán lẻ VN. Hiện nay dịch bệnh, phải đóng cửa hơn 2.000 cửa hàng, vậy mà 6 tháng đầu năm LN sau thuế của MWG vẫn tăng 26% so với cùng kỳ. Vậy nếu hết dịch LN sẽ tăng lên bao nhiêu ? Chưa kể Bách hoá xanh hằng năm phải bù lỗ gần 2000 tỉ. Đợt dịch bệnh này BHX phát huy rất tốt vai trò của mình với mô hình nửa chợ nửa siêu thị, nếu BHX hoà vốn, LN của MWG sẽ tăng thêm 2.000 tỉ và nếu BHX có lãi, LN của MWG tăng lên bao nhiêu khi số cửa hàng mở mới ngày càng tăng, độ phủ ngày càng lớn. Nên mua MWG là sự lựa chọn cho ngắn, trung và dài hạn đều tốt và hứa hẹn ăn bằng lần. Room của MWG hiện nay đã hết, NĐT nước ngoài sang tay nhau phải trả chênh lệch 40-45%. MWG cũng đang phât triển việc tự chủ nguồn cung để đảm bảo chất lương SẠCH, AN TOÀN, CHỦ ĐỘNG !!!