Cp vừa và nhỏ giảm mạnh 70-80% ứng vnindex ở 800-900 d sẽ có nhiều phiên tím lịm ở penny và midcap.đừng nhìn vào chỉ số vndex toàn kéo trụ ảo

ctru ko giảm mấy nhưng cp vừa và nhỏ giảm rất mạnh đừng nhìn điểm số vnindex .toàn kéo trụ lên giá giảm chỉ số ko nhiều . mua đầu tư dần cp vừa và nhỏ tương ứng vnindex ở 800-900 d sẽ có nhiều phiên tím lim ở penny và midcap. chọn cp có kqkd tốt có ctuc

1 Likes

Đặc biệt là dòng họ flc , đã về vùng vni 6-700 giai đoạn 01-04-2020

Tô đậm dòng cổ phiếu KQKD tốt và cổ tức tiền đi bro

1 Likes

DN nhiều tiềm năng mà làm ăn như ứt ấy:

Tvc tci mbg vv nhé

ok bác

ctru ko giảm mấy nhưng cp vừa và nhỏ giảm rất mạnh đừng nhìn điểm số vnindex .toàn kéo trụ lên giá giảm chỉ số ko nhiều . mua đầu tư dần cp vừa và nhỏ tương ứng vnindex ở 800-900 d sẽ có nhiều phiên tím lim ở penny và midcap. chọn cp có kqkd tốt có ctuc…

1 Likes