CPI số liệu tốt, DXY gãy, DJ vượt đỉnh, Index diễn biến ra sao?

Thị trường có dấu hiệu bứt lên sau 1 tuần đi ngang, phiên tăng đà nối tiếp, dấu hiệu tích cực. Dòng tiền tiếp tục chọn đánh các cổ phiếu riêng lẻ ít người tham gia, còn lại các dòng cổ phiếu phổ thông thì chưa thấy sự dứt khoát tham gia.

Mặc dù tối qua ra báo cáo CPI của Mỹ dữ liệu tốt, tuy nhiên cùng với đó thì qua SBV bán nhiều nhất USD trong T4+T5. Với tình hình như thế này LS tiết kiệm sẽ tăng , LS OMO dự cũng tăng về 4.5%. Do vậy, nhóm các cổ phiếu về Xuất khẩu và Bảo hiểm chúng ta nên quan tâm trong nhịp này ạ.

Phiên hôm nay đáo hạn phái sinh thì sẽ rõ ràng hơn về thị trường, cũng như cung cấp vị thế mua tốt hơn. Bởi vì cho tới hiện tại, xác suất tăng mạnh vẫn thấp, kịch bản tích lũy đi ngang sẽ là tích cực nhất, và sẽ là cơ hội cho các cổ phiếu tăng trưởng tăng giá.