CRC - Thương vụ thế kỉ

hàng chốt qua ngày phát hành rồi giá này ai dám đk mua, thôi để bán giấy loại bác :rofl: :face_with_hand_over_mouth:

ko kéo phát này thì ế sạch phát hành anh ạ =))))


Làm lại vòng 2 phát anh chị nhỉ

CRC ngon đó .điện mặt trời phải gọi crc .mới thâu tóm solar cell lợi nhuận solar cell khủng lắm đã dc tích hợp vào ln quy 2 tới đây