Credit Suisse định giá HPG 76,000 đồng/CP

ĐẠI GIA NGÂN HÀNG THỤY SỸ CREDIT SUISSE CHO RẰNG BA YẾU TỐ HỖ TRỢ GIÁ CỔ PHIẾU HPG CỦA HÒA PHÁT LÀ:

Sản lượng đi lên

  • Sản lượng ống thép tăng trưởng 45% so với cùng kỳ năm ngoái, lên trên 87.000 tấn

  • Lũy kế 4 tháng đầu năm, Hòa Phát bán trên 271.000 tấn ống thép

Giá thép tăng

  • Giá thép xây dựng của Hòa Phát là 729 USD/tấn và HRC là 930 USD/tấn, tăng lần lượt 19% và 39% so với ngày đầu năm

=> Giá thép sẽ tăng cao trong quý II và III giúp biên lợi nhuận được cải thiện

Thu nhập tài chính cao

  • Thu nhập tài chính tăng lên nhờ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cao hơn cũng như nguồn thu bất thường (500 tỷ đồng trong quý I) từ việc thoái vốn mảng nội thất

NGÂN HÀNG THỤY SỸ NÀY CŨNG CHỈ RA 5 RỦI RO ĐỐI VỚI ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HPG LÀ:

  • Dịch COVID-19 tái bùng phát

  • Nhu cầu thép phục hồi chậm hơn dự báo

  • Giá nguyên liệu đầu vào (quặng sắt và than cốc) tăng mạnh hơn kỳ vọng

  • Dự án mở rộng sản xuất HRC tại Dung Quất chậm đi vào hoạt động

  • Các mảng kinh doanh khác (nông nghiệp, bất động sản) có kết quả kém tích cực