Csv có gì?

mn ai biết thì có thể cho xin thêm tt về csv đc ko?