CSV - Tăng sau khi tích lũy!

Các dự án xử lý nước, phát triển nhà máy phân bón, hóa chất, nhu cầu thực phẩm và các sản phẩm dệt nhuộm gia tăng sau dịch covid 19 …… Tuy nhiên hóa chất cơ bản được sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu .

Sản phẩm chiến lược của CSV là NaOH – xút vì đây là nguyên liệu chính của những ngành đang phát triển như : DẦU KHÍ, DƯỢC, CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT TẨY RỬA
Với tỷ lệ lợi nhuận gộp gần 30%: công ty có lợi thế vượt trội về chi phí sản xuất, hoàn toàn có thể bán giảm giá nếu có sự đe dọa của thị trường từ đó mở rộng thị phần.

Dòng tiền qua các năm ổn định, Mặc dù báo cáo quý 4/2020 không được tốt lắm. do giá nhập khẩu hóa chất cơ bản giảm mạnh, nguôn cung lớn dư thừa dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2020 giảm 76.493 triệu đồng. Và 1 phần do doanh thu hoạt động tài chính – tiền gửi lãi có kỳ hạn giảm, .

Khuyến nghi: Mua giá 29.9 ngày 19/2
Trạng thái: nắm giữ

screenshot_1615260801

Link tải App về điện thoại nhận khuyến nghị IOS và Android: https://growthinvesting.page.link/Bt5C

Múc

Nhu cầu sản phẩm Xút trong nước còn chưa đáo ứng đủ, mỗi năm nhập ngoài 40% mà anh e cứ sút thì bảo sao cho thằng khác giàu hết… Ối giời ơi…CSV giữ chặt là giàu