CTCP Nam Việt - ANV - game phát hành thêm 1:1 từ vốn chủ sở hữu

Có Ae nào cầm ANV nữa k nhỉ. chạy giặc hết rồi
A4 cũng huỷ kèo rồi, lùi cuối năm hoặc sang năm

1 Likes

có quyết định chưa bác show ra cho ae xem cái

2 Likes

Chắc lại chém gió thôi.

1 Likes

Tào lao ko tin được

nay có khi có này

Ai chơi con này chắc ức chế lắm, dòng nào cũng thi nhau vượt đỉnh, trần tím, vhc, asm cũng thế, nhưng con anv chỉ có giảm là nhanh

Cổ đông ANV đi đâu hết rồi cả nhà nhỉ. Khó khăn phải đồng hành cùng doanh nghiệp, nđt chứ. Tầm này rời đi là đã rời một cơ hội lên tàu của ANV đấy.

2 Likes

Cho xin thông tin Anv để củng tàu ạ