CTCP xây dựng Hòa Bình: Không được giao dịch trong phiên sáng, liệu cổ phiếu HBC có đáng để đầu tư?

Link video: CTCP xây dựng Hòa Bình: Không được giao dịch trong phiên sáng, liệu cổ phiếu HBC có đáng để đầu tư ? - YouTube
Tôi có làm một bài trình bày ngắn về vấn cổ phiếu HBC. Anh chị nào quan tâm thì có thể xem video để chúng ta cùng trao đổi.

Phải làm vụ án điểm về xào nấu báo cáo tài chính

1 Likes