CTD: Xây dựng Coteccons thâu tóm xong 2 hai doanh nghiệp hạ tầng Singapore

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons đã mua lại toàn bộ vốn góp của hai doanh nghiệp nhôm kính và cơ điện có 100% vốn đầu tư của Singapore, có kinh nghiệm trong thi công sân bay, giao thông công cộng. Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Công ty đã hoàn tất thủ tục giao dịch mua lại 100% vốn góp của Công ty TNHH Sinh Nam Metal Việt Nam và Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam ( UG M & E ).
Việc thâu tóm này nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng nguồn doanh thu. Tính chung nửa đầu năm tài chính 2024, Xây dựng Coteccons ghi nhận doanh thu gần 9.783 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng gấp 9 lần, đạt hơn 135 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/xay-dung-coteccons-ctd-thau-tom-xong-2-hai-doanh-nghiep-ha-tang-singapore-116842.htm

5 Likes