[CTD - YÊU LẠI TỪ ĐẦU] - Kỷ nguyên bùng nổ doanh thu và lợi nhuận 2023-2025

CTD - Nhìn về tương lai tươi sáng

Theo một số nguồn tin “chưa chính thống” thì HĐ dự án Lego đã được 2 bên ký kết.

Giá trị HĐ là lớn nhất từ xưa đến giờ của CTD và của ngành XD VN.

AE chờ xác nhận tin chính thức từ Lego và CTD nhé.

CTD - Nhịp đập tăng trưởng

https://coteccons.vn/wp-content/uploads/2023/03/CTD-IR-Newsletter-Q4.2022-Final.pdf

Chart CTD mấy ngày qua. Tích luỹ rất vững chắc mặc kệ thị trường chung như thế nào
Chỉ chờ … một cơn gió nhẹ là phi tít

image

Chart dài hạn CTD 10 năm qua

Cty đã tốt lên rất nhiều + tiền mặt khủng khiếp + backlog đủ để làm sấp mặt trong 3 năm tới
Thế mà cp thì sập sàn, đáy của đái