CTG: 1/12 VietinBank chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt

VietinBank đã phê duyệt phát hành hơn 564 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 11,74% để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020. Cổ phiếu CTG giảm gần 4% trong vòng 3 tháng qua trên thị trường chứng khoán. Trong 9 tháng đầu năm 2023, VietinBank ghi nhận thu nhập thuần đạt 52,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so cùng kỳ và lãi ròng tăng 9,7% lên 13,9 nghìn tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng của VietinBank ở mức cao là 8,7%, trong khi tăng trưởng tiền gửi chậm hơn với 4,9%. Chất lượng tài sản giảm nhẹ so với quý trước với tỷ lệ nợ xấu tăng 10 điểm cơ bản đạt 1,37% trong quý 3/2023. VietinBank đã phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 với tổng tài sản tăng trưởng từ 5 - 10% và dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức được NHNN phê duyệt.

Thông tin chi tiết: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/112-vietinbank-chot-danh-sach-tra-co-tuc-bang-co-phieu-va-tien-mat-193003.html