Ctg bid bùng nổ. lợi nhuận 12 ngân hàng ước tăng hơn 18% năm 2021 ctg 41.9%,bidv 41.3% dẫn đầu

Mai đề cử CTG CE thay SHB, STB nhé

Lợi nhuận 12 ngân hàng niêm yết ước tăng hơn 18% năm 2021, VietinBank và BIDV dẫn đầu

Dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2021 của 12 ngân hàng niêm yết sẽ ở mức 18,2%. Trong đó, các ngân hàng được dự báo có lợi nhuận tăng mạnh bao gồm Vietcombank (+14,9%), BIDV (+41,3%), và VietinBank (+41,9%).
Trong báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp năm 2020 và triển vọng 2021, FiinGroup dự báo 12 ngân hàng niêm yết (chiếm 86,3% vốn hóa của khối ngân hàng) sẽ có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2021 ở mức 18,2% (cao hơn năm 2020 là 14,9%).

Triển vọng tích cực này đến từ cả hoạt động tín dụng cũng như tiếp tục câu chuyện về doanh thu dịch vụ trong đó đặc biệt là bán thu nhập bán chéo bảo hiểm (bancasurance) của nhiều ngân hàng, nhất là các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, ACB, MSB và HDBank.

Các ngân hàng được dự báo có lợi nhuận tăng mạnh bao gồm Vietcombank (tăng khoảng 14,9%), BIDV (tăng 41,3%), và VietinBank (tăng 41,9%) trong khi một số ngân hàng được dự báo chậm lại về tăng trưởng lợi nhuận trong 2021 này bao gồm Techcombank (tăng 5,1%), VPBank (tăng 2,8%) và TPBank (tăng 6,7%).

Theo thống kê của Fiin Group, cả năm 2020, lợi nhuận sau thuế của 26 ngân hàng niêm yết và giao dịch trên UPCoM vẫn tăng trưởng mạnh ở mức 16,1%. Tổng thu nhập hoạt động tăng 12,8% còn chi phí dự phòng rủi ro tăng 19,7% so với năm 2019.

Tỷ lệ nợ xấu giảm khá mạnh tại nhiều ngân hàng. Cụ thể, cuối năm 2020, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của 23 ngân hàng niêm yết giảm mạnh xuống 1,39% sau khi tăng liên tiếp trong 3 quý trước. Điểm đáng lưu ý là nợ nhóm 3 giảm 8,6%, trong khi nợ nhóm 4 tăng 6,3% và nợ Nhóm 5 tăng 11,5% so với cuối năm 2019.

Tỷ trọng nợ nhóm 3 và nhóm 4 cuối năm 2020 lần lượt ở mức 20,4%, 17,4% so với tổng nợ xấu, trong khi nợ nhóm 5 chiếm tỷ trọng rất cao ở mức 62,2%.

Fiin Group cho rằng với Thông tư 01, các ngân hàng có thể quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; như vậy, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ tạo mới nợ xấu trong năm 2020 chưa phản ánh đầy đủ chất lượng nợ của các ngân hàng.
https://vietnambiz.vn/loi-nhuan-12-…etinbank-va-bidv-dan-dau-2021033112324418.htm

Ctg kết nổ đĩa nhưng quỹ ngoại xả lâu quá T.T

công tử gà là công tử gà. Up! múc!

big chờ 1 sóng tăng mới vào quá 4, nó đã âm thầm quá lâu rồi

Chủ tịch mới yên vị rồi, xin lên tàu cùng anh em CTG