CTG: Buổi gặp gỡ NĐT cho biết doanh số bán bancassurance khả quan

CTG: Buổi gặp gỡ NĐT cho biết doanh số bán bancassurance khả quan

Ngày 01/04/2022, chúng tôi tham dự cuộc họp gặp gỡ NĐT của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) với một số ghi nhận chính như sau:

- Một số kết quả chính trong quý 1/2022

 • Tổng tài sản tăng 6% so với quý trước (QoQ)

 • Dư nợ tín dụng tăng 7% QoQ.

 • Kết quả lợi nhuận chưa được công bố

- Kế hoạch 2022

 • Tăng trưởng tổng tài sản: 5-10% YoY so với dự báo cả năm của chúng tôi là 13% YoY

 • Tăng trưởng tín dụng: 10-12% YoY so với dự báo cả năm của chúng tôi là 11.8%

 • LNTT: 19,3-20,2 nghìn tỷ đồng (10-15% YoY), so với dự báo cả năm của chúng tôi là 27,2 nghìn tỷ đồng (+55,0% YoY) bao gồm phí bancasurrance ứng trước và 25,9 nghìn tỷ đồng (+47,3% YoY) không bao gồm phí bancasurrance ứng trước

 • Chưa có thông tin nào về quy mô của phí ứng trước từ Manulife cũng như tiến độ thời gian ghi nhận phí ứng trước trước

 • Nợ xấu: sẽ được kiểm soát dưới 1,8%

- Một số ghi nhận khác đáng chú ý từ buổi họp

 • Tài trợ thương mại, bancassurance và kinh doanh ngoại hối dự kiến sẽ là động lực chính cho doanh thu phí dịch vụ năm 2022. CTG chia sẻ rằng ngân hàng bắt đầu bán sản phẩm bancasurrance (theo mô hình giới thiệu) từ tháng 2 và APE cho tháng 2 và tháng 3 lần lượt là 35 tỷ đồng và 130 tỷ đồng. Kết quả tháng 3 xếp vị trí thứ ba đến thứ tư trên thị trường. CTG đặt kế hoạch cho APE năm 2022 là 1 - 1,2 nghìn tỷ đồng (so với giả định cả năm của chúng tôi là 400 tỷ đồng). Ngân hàng dự kiến sẽ nằm trong top ba về APE cuối năm 2022 và top 1 vào năm 2023.

 • Sản phẩm liên kết đơn vị sẽ là sản phẩm bancasurrance trọng tâm của CTG.

 • Thu hồi từ các khoản nợ đã xử lý bằng dự phòng năm 2022 dự kiến tăng 50-60% YoY, so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 46,7% YoY.

 • Chi phí dự phòng năm 2022 dự kiến là 12-15 nghìn tỷ đồng so với dự báo cả năm của chúng tôi là 14,8 nghìn tỷ đồng (-19,3% YoY)

 • CTG kỳ vọng lãi suất có thể tăng trong nửa cuối 2022 nhưng mức độ tăng dự kiến là 30-50 điểm cơ bản, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi là lãi suất sẽ tăng vào năm 2022 nhưng biên độ tăng sẽ trong khoảng 50 điểm cơ bản để hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị MUA đối với CTG với giá mục tiêu 42.200 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời cổ phiếu dự kiến là 29,2%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,5%, dựa theo giá đóng cửa ngày hôm nay
Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân

Cảnh báo về CP ngân hàng. Bấm để xem chi tiết