CTG hay SSB

Nên chọn mã nào các bác

Giờ lái cho con nào lên đk con đấy. Thích thì chọn thôi, doanh nghiệp nằm sàn hết CP luôn vượt đỉnh mọi thời đại… cứ tin từ cô gì chú bác, bạn bè đưa vào là lại lên vù vù