CTI cơ hội cuối cùng lên tàu giá dưới 20

Trong bài phân tích trên diễn đàn tôi đăng hôm 11/03
(CTI- Hội tụ các yếu tố tăng trưởng dài hạn ) tôi đưa ra giá khuyến nghị mua 16.5-17 với giá mục tiêu 24, lợi nhuận kỳ vọng 45%
Mọi người có thể đọc lại bài viết tại đây:

Giá hiện tại 19.5, target tôi đưa ra vẫn là 24. giá hiện tại mn vẫn có thể xem xét mua vào
Chúc mn đầu tư thành công

1 Likes