CTI - Siêu cổ phiếu cho năm 2024

Tóm lại: MÚCCCCCCC

1 Likes

1 Likes

Nên mua gia tăng luôn hay đợi đánh break thì mua gia tăng ad ?

1 Likes

break 17 vol to là mua mạnh

1 Likes

sáng nay vol hơi hụt, chắc cho bà con ra thêm hàng thì mới ủn

2 Likes

Ủn break đi ae :smiley:

1 Likes

ối, cti ce

1 Likes

nay giữ trên 17 vol > 1.5 tr ngon

2 Likes

sáng nay chắc cò cưa cho đầu cơ rơi bớt, vừa tạo vol nữa. chiều chắc kéo mạnh tiếp cho xem

1 Likes

Các bác phân tích TA giỏi phân tích hộ em với :smiley:

2 Likes

volume này đẹp

1 Likes

Ổn bác, nhưng giá tăng này chưa đạt lắm.

2 Likes

còn 45 phút nữa để xem mấy anh vẽ ntn

1 Likes

Chắc bò bò thôi. Ce chắc khó lắm :smiley: thôi cứ bám theo DN. Không nên kỳ vọng từng phiên thế được :smiley:

2 Likes

chuẩn rồi bạn, dài hạn là vậy, còn ngắn hạn để mấy a tây a ấy xử ha ha, càng giảm tây mút sạch

2 Likes

mỗi ngày bò tí, vừa lên vừa rung rũ. ổn. cảm giác sóng to đang đến

1 Likes

Sớm chạy tiếp rồi. Đỏ tí là không ai bán.

2 Likes

chờ xem phản ứng thị trường giảm mạnh ntn

2 Likes

update tí cho ae về BOT: 8/12 dự án đã được bộ chính trị đồng ý chủ trương, định hướng cụ thể rồi. QH duyệt chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi

1 Likes

z5462829435753_a63b3b902339a9114b4a5f6f19081e98

2 Likes