Ctr- ctr- con cưng của viettell

Kỳ vọng giá vượt 110 sau khi chuyển sang sàn hose
Lợi nhuận tăng trưởng mạnh
Doanh thu vượt tỉ đô năm 2025 gấp hơn 3 lần 2021

Gia nhập clb giá 3 con số sau chuyển sàn