CTR - Tăng Trưởng mạnh nhờ làn Sóng số , 5G và Towerco trong 5 năm!

em mạn phép mở pic về DN Công trình Viettell để ndt có thể trao đổi và chia sẻ về 1 DN mà em là dân trong nghành để cùng trao đổi ah …

1 Likes

Thôi núc

1 Likes