CTR update 1 VCSC

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu CTR

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị khả quan cho Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) khi chúng tôi duy trì quan điểm tích cực cho khả năng của CTR trong việc tận dụng đà tăng trưởng tiêu thụ dữ liệu di động ngày càng tăng của Việt Nam, đặc biệt với sự tham gia vào mảng cho thuê hạ tầng (towerco) hấp dẫn.

Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 9% khi tăng dự báo EBITDA giai đoạn 2021-2023 thêm tổng cộng 6% khi kết quả kinh doanh quý 4/2020 vượt kỳ vọng của chúng tôi cho phần lớn các mảng kinh doanh - đặc biệt đối với biên EBITDA của mảng towerco và doanh thu của mảng tích hợp hệ thống.

Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EBITDA đạt 34% trong giai đoạn 2020-2023, dẫn dắt bởi CAGR mảng towerco đạt 133% khi chúng tôi dự phóng CTR sẽ mở rộng số lượng trạm viễn thông của công ty từ 1.500 vào cuối năm 2020 lên 6.000 vào cuối năm 2023. Chúng tôi dự báo mảng towerco sẽ gia tăng đóng góp EBITDA từ 10% trong năm 2020 lên 50% trong năm 2023.

Giá mục tiêu của chúng tôi dựa theo định giá chiết khấu dòng tiền DCF và EV/EBITDA mục tiêu là 16 lần đối với mảng towerco (cao hơn 10% so với mức trung bình 5 năm của các công ty towerco tại Châu Á mới nổi) và 7-9 lần đối với các mảng kinh doanh khác.

Yếu tố hỗ trợ: Hiện thực hóa kế hoạch của Tập đoàn Viettel (Viettel – công ty mẹ của CTR) chuyển giao 10,000 trong số 40,000 trạm viễn thông hiện có sang CTR trong giai đoạn 2021-2025; triển khai 5G nhanh chóng thúc đẩy nhu cầu small cell.

Rủi ro cho quan điểm tích cực của chúng tôi: tăng trưởng tiêu thụ dữ liệu di động chậm; Viettel ưu tiên tự sở hữu trạm viễn thông thay vì thuê ngoài từ CTR; các nhà khai thác mạng di động khác không muốn chia sẻ trạm viễn thông

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056

viết bài đi anh ơi, copy không v

bài không phải lúc nào cũng viết liên tục được bạn. 1 tháng 1 con cổ phiếu thôi