Cục 1 tỷ đô xoay tua giữa các nhóm ngành, Bất Động Sản là mạnh nhất? liệu có đúng?

2 Likes