Cục Thuế Hà Nội sớm cán đích thu ngân sách

Trong 10 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế Hà Nội quản lý đạt 323.073 tỷ đồng, hoàn thành 99,1% dự toán pháp lệnh và tăng mạnh 42,9% so với cùng kỳ. Số thu trên địa bàn cũng cho thấy chỉ có 7/ 63 địa phương có tăng trưởng thu so cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách tháng 10/ 2023 trên địa bàn thành phố thực hiện đạt 38.522 tỷ đồng. Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp về thuế, phí nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô phục hồi sản xuất kinh doanh. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định 12/ 2023/ NĐ - CP ngày 14/4/2023 có 16.998 người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn giá trị gia tăng.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/cuc-thue-ha-noi-som-can-dich-thu-ngan-sach.htm