Cuộc chiến năm 2022 nhóm A7 BĐS DIG, CEO vs BANK STB, BID

, , , , , , ,

bọn nó so lời/ lỗ thôi :rofl:

Bác để tên goku nhưng sao để hình vegito thế :rofl:

Đây là hợp thể của cadic vs goku

t có hô sập hồi nào à :rofl:, đ phải tiền đồng đâu

Hết tết r ae, mai chiến thôi

1 Likes