Cuộc chơi phái sinh tiếp theo sau phiên 19/1 là gì?


Short 1190 - 1104.8 +85 điểm
Chúng tôi vẫn giữ quan điểm hold short trong thời gian tới bởi các yếu tố sau:

  1. Thị trường gặp cản vùng 1200 điểm, với áp lực chốt lời lớn, các cổ phiếu đều đã tăng nóng
  2. Hệ thống tắc nghẽn củng cố mạnh hơn cho tâm lý bán tháo
  3. Việc call margin có thể dẫn đến hoạt động bán ồ án hơn nữa
  4. Phái sinh đã gãy trend, thủng từ vùng nền phân phối 1190
  5. Thị trường cần reset để tái lập cuộc chơi mới, cho dòng tiền mới

Phái sinh đang tạo nền vùng 1110 điểm, nếu thủng vùng này phái sinh có thể về vùng mới 1080 điểm.

2 Likes

Phái sinh về vùng 1080 như dự báo sau khi thủng 1100 trong phiên sáng +110 điểm short

1 Likes