Cuộc đua tăng vốn ngân hàng: Từ một nhà băng vắng tên trong Top 10, sau 10 năm vọt lên dẫn đầu và bỏ xa Big 4

Bảng xếp hạng vốn điều lệ các ngân hàng đã có sự thay đổi rất lớn trong 10 năm qua, trong đó VPBank là ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất, đạt gần 80.000 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Các ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ cao hơn Big 4 và thậm chí là "vượt mặt".
Tuy nhiên, sau 10 năm, bảng xếp hạng đã có sự xáo trộn mạnh. Cuối năm 2023, VPBank là ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất, vượt xa các ngân hàng còn lại trong hệ thống. Hầu hết các ngân hàng dùng nguồn lợi nhuận để lại để tăng vốn trong những năm qua. Riêng VPBank là trường hợp đặc biệt nhất, có được nguồn vốn dồi dào thông qua thương vụ bán 50% vốn công ty con FE Credit cho nhà đầu tư đến từ Nhật Bản - SMBC.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/cuoc-dua-tang-von-ngan-hang-tu-mot-nha-bang-vang-ten-trong-top-10-sau-10-nam-vot-len-dan-dau-va-bo-xa-big-4-188240212154658916.chn

8 Likes