Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 2022

,

Đừng để cổ phiếu rơi vào tay khối ngoại để rồi con cháu ngậm ngùi phải mua lại giá cao hơn sau này.
Cứ điểm 1340-1350 đừng để mất, ae chứng sỹ bằng mọi giá phải giữ lấy.
Đề nghị ae du kích, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ cố gắng cầm cự, các sư đoàn chủ lực của chúng tôi đang về rồi.
Bank - Sư đoàn Tanker an toàn, P - Sư đoàn đặc công cảm giác mạnh và còn rất nhiều sư đoàn khác đang tập kết để đánh trận bản lề trong năm 2022 này
Thân ái và quyết thắng.

1 Likes
1 Likes

Một thời hoa lửa ngày xưa đầy hào hùng anh ạ ^^!

1 Likes

một thời gian khó mà hào hùng :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover: :four_leaf_clover:

1 Likes

Kiếp người trọn đời đặng mấy phen sống mãi
Đường tử sinh một lối
Chén hợp tam vơi đầy

Xông lên ae

1 Likes

Trận bản lề này nếu ko qua chắc chờ đến tháng 8 ah anh ^^!

1 Likes

Rũ bùn đứng dậy sáng lòa
súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa…

1 Likes
1 Likes

Đáy trung hạn 1264 đã đc xác nhận rồi đó đồng đạo 4 phương à. Dù mất mát khá lớn nhưng ta đã lấy lại đc vùng chiến thuật 1340-1350

Ngày mai lại bắt đầu hành trình giết sọc cứu VNI nhé :slight_smile:

1 Likes

Ae buông súng hết rồi ah :frowning:

Ngày này năm xưa chiến trường còn ác liệt lắm, bộ đội chủ lực tiếp tục đánh ko nghỉ lễ nhé ae ^^