Cuối tuần?

Có một điểm cần lưu ý là, tuần này và tuần sau là thời điểm các công ty chứng khoán phải chốt lại sổ sách để kết thúc năm tài chính 2021, vì thế việc siết lại margin để đảm bảo tỷ lệ theo qui định của của pháp luật là điều đang và sẽ diễn ra. Kinh nghiệm cho thấy, khi dòng vốn này bị tiết chế thì thị trường sẽ không có cửa tăng, nếu không muốn nói là điều chỉnh giảm, vì nhà đầu tư buộc phải bán cổ phiếu ra để lấy tiền trả nợ cho công ty chứng khoán.