Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty Cổ phần Hợp Nhất

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty Cổ phần Hợp Nhất.

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, đơn vị vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty Cổ phần Hợp Nhất (địa chỉ: thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Mã số thuế: 2400379403 mở tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam, để thi hành Thông báo Tiền thuế nợ số: 6097/TB-CTBGI-KDT ngày 07/5/2024 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Lý do bị cưỡng chế người nộp thuế không chấp hành Thông báo Tiền thuế nợ số 6097/TB-CTBGI-KDT ngày 07/5/2024 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, số tiền bị cưỡng chế hơn 23,8 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Hợp Nhất Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty Cổ phần Hợp Nhất

Cục thuế tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản số: 4310127760 của Công ty Cổ phần Hợp Nhất.

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam phải có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản đối với số tiền hơn 23,8 tỷ để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty Cổ phần Hợp Nhất nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam, vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Hợp Nhất được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 2400379403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 11/07/2007 với số vốn điều lệ là 15 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mua bán, chế biến và xuất nhập khẩu khoáng sản. Công ty trải qua 14 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp và 4 lần tăng vốn, vốn điều lệ của Công ty hiện tại là 1.179 tỷ đồng.

Anh Đào

https://thuongtruong.com.vn/news/cuong-che-thue-phong-toa-tai-khoan-doi-voi-cong-ty-co-phan-hop-nhat-121256.html