Cướp Hàng ... nào anh em ..POW , VGT mời các anh lái BEER....30% ..''

,

ối giời ơi…VGT - tổng dệt may lại vào tiền kìa…em cám ơn các anh lái…bà con lại có tiền uống bia rồi

POW chỉnh tý lại vào sóng tăng điên …đợt này các anh lái chơi ổn định quá…