𝐑𝐑𝐆 𝐜𝐨̂̉ 𝐩𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟏/𝟔

, , ,

:heavy_check_mark:𝐇𝐒𝐆: Cổ phiếu này đang ở trong khu vực “Cải thiện” và đang di chuyển theo hình vòng cung hướng lên khu vực “Dẫn Đầu”. Điều này cho thấy HSG đang phục hồi từ một giai đoạn hiệu suất kém và có thể sẽ tiếp tục cải thiện về mặt sức mạnh giá so với thị trường.

:heavy_check_mark:𝐌𝐁𝐒: Cổ phiếu này hiện tại đang ở khu vực “Điều chỉnh” và có vẻ như đang di chuyển lên phía trên. Sự phục hồi này báo hiệu một sự chuyển mình tích cực, có thể đem lại cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những ai sẵn sàng nắm bắt khi cổ phiếu bắt đầu lấy lại sức mạnh.

:heavy_check_mark:𝐀𝐂𝐕: Đang ở trong khu vực “Dẫn Đầu” và đang di chuyển theo một đường thẳng tăng đều. Điều này cho thấy ACV không chỉ mạnh mẽ hơn so với thị trường mà còn tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của mình.

:heavy_check_mark:𝐕𝐆𝐒: Đang ở khu vực “Điều Chỉnh” và có xu hướng di chuyển mạnh mẽ hướng về phía “Cải Thiện”. Điều này báo hiệu rằng VGS có thể đã trải qua một giai đoạn suy giảm nhưng bây giờ đang dần hồi phục và có thể sẽ tiếp tục cải thiện sức mạnh giá trong tương lai.


𝐗𝐞𝐦 𝐑𝐑𝐆 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚̂𝐲: Alpha Stock
RRG là hệ thống cho phép bạn quan sát sự luân chuyển sức mạnh giá và động lượng của bất kỳ Cổ phiếu hoặc nhóm ngành nào. Đặc biệt hơn, bạn sẽ dễ dàng phát hiện được Cổ phiếu hoặc nhóm ngành dẫn đầu ở hầu hết các con sóng.