Đà Nẵng: Hiện thực hóa giấc mơ trở thành trung tâm tài chính

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, cho biết rằng việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là kết quả của quá trình nghiên cứu và chuẩn bị của các bộ, ngành trung ương có liên quan và các địa phương, trong đó có Đà Nẵng. Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng được xem là một trong những phương án được đề xuất bởi Chính phủ. Tuy nhiên, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Hiện đã có 37 ngân hàng thương mại và hơn 60 chi nhánh hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có các dự án đầu tư bất động sản và dịch vụ tài chính.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/da-nang-hien-thuc-hoa-giac-mo-tro-thanh-trung-tam-tai-chinh-20180504224294969.htm

6 Likes